stichting ms research

 

Mick & Anty hebben besloten de Stichting MS te adopteren voor hun avontuur in Zuid Amerika. Na de finish van de rally zullen wij een bijdrage geven voor MS research.  Ik hoop dat jullie ook meedoen dit kan door een bedrag te storten op rekening ING 494 17 16 t.n.v. Stichting MS Research in Voorschoten onder vermelding van CNNTY.

 

Voor kinderen met MS in niets voorspelbaar
Steeds vaker wordt de diagnose MS bij kinderen gesteld. Multiple sclerose (MS) is een slopende ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Het centrale zenuwstelsel kan bepaalde signalen niet goed verwerken doordat de isolatielaag (myeline) rondom de zenuwbanen is aangetast. Een aantal lichaamsfuncties kan hierdoor niet of niet meer optimaal werken.

Kinderen die lijden aan MS hebben veelal dezelfde klachten als volwassenen, maar de ziekte heeft veel meer impact. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling, waardoor de ziekte veel progressiever verloopt. Kinderen blijken meer last te hebben van vermoeidheid en krijgen vaker “aanvallen”, waarbij hun toestand plotseling verslechtert. Deze terugkerende perioden van verslechtering zijn een belangrijk kenmerk van multiple sclerose. Een kind met MS kan dan plotseling slecht zien, slecht lopen of praten en heeft weinig kracht meer in zijn armen en benen. De onzekerheid en de onvoorspelbaarheid worden als zeer dreigend ervaren.


Ook heerst er vanuit de omgeving veel onbegrip over de ziekte. Een kind met MS ziet er vaak fit uit, maar de problemen kunnen aanzienlijk zijn. Aan vriendjes is het ook moeilijk uit te leggen dat je de ene keer wel en de andere keer geenrolstoel nodig hebt. Meer bekendheid over de ziekte op school, thuis en bij vrienden zou het leven voor een kind met MS een stuk aangenamer maken. Omdat er nog geen medicijn is tegen deze wrede ziekte, is MSonderzoek hard nodig. De Stichting MS Research financiert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar MS. Haar doelstelling is het opsporen van oorzaken van MS en het ontwikkelen van effectieve behandelwijzen

 

Ga naar de website van de stichting